I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Terasat CZ s.r.o. IČ 24149845 se sídlem Sukova třída 1556, 530 02  Pardubice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Hradecká 103, 53345 Opatovice nad Labem
  email: obchod@televiznicentrum.cz
  telefon: (+420) 778708856, 840444000
  web: www.TelevizniCentrum.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží či služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  a. Objednávka
  - vyřízení Vaší objednávky (či reklamace) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - jméno, příjmení, adresa a telefon (u firem IČ, DIČ) jsou údaje nezbytné pro výkon smluvního vztahu, Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického účtu představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci, emailová adresa dále slouží pro elektronické zaslání potvrzení přijetí objednávky (uzavření smluvního vztahu), potvrzení platby objednávky (v případě online platby / zaslání odkazu pro opakování platby, potvrzení přijetí bankovního převodu), zasílání informací o práci s objednávkou (kdy bude zboží odesláno, předání přepravci) a zaslání daňového dokladu, který slouží zároveň jako záruční list,
  - Pokud máte navíc vytvořený zákaznický účet, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického účtu,
  - Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (direct marketing současným zákazníkům a logování IP adres na serveru kvůli detekci podvodů a chyb serveru),
  b. Marketing, měření a statistika
  - Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.,
  - Používáme v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie.
  - Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
  c. Formulářová data
  - na webových stránkách www.TelevizniCentrum.cz můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. V případě osobních dat je vyžadován souhlas, formulářové pole budou vyhodnoceny a uloženy, pokud se nejedná o osobní údaje (nebo se jedná o oprávněný zájem), budou údaje ve formulářových polích uloženy a vyhodnoceny bez vyžádání souhlasu. Údaje z formulářů slouží pouze k danému účelu, data nejsou nikde dále poskytována.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky (pokud není v souhlasu uvedeno jinak), jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy: GoPay, ČSOB, DPD, Česká pošta (viz sekce Doprava),
  - zajišťující služby provozování e-shopu Evici webdesign s.r.o. (UpGates; údaje jsou šifrovány a ukládány na vývojářských serverech v kancelářích v Ostravě a u společnosti Linode, LLC - Frankfurt, DE),
  - zajišťující marketingové služby (Google Adwords / Analytics, Seznam.cz - Sklik, Zbozi.cz, Heureka.cz),
  - v případě objednání zapojení TV / internetových služeb jsou údaje předávány do systémů jednotlivých poskytovatelů (freeSAT - UPC DTH, Flix TV, Digi TV, Skylink)
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Zásady používání souborů cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte. Soubory cookies tak pomáhají např.:

- Ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
- Při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
- Při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
- Pro měření návštěvnosti;
- Při komunikaci s Vámi prostřednictvím chatového okénka (aplikace Smartsupp);
- Při zobrazení akční nabídky v okně (je uložena délka prodlevy mezi jednotlivými zobrazeními).

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
Google AdWords, Google Analytics, Heureka, Sklik, Zbozi.cz, Smartsupp

Jak odmítnout používání souborů cookie:
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Internet Explorer / Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte,
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu (pokud se nejedná zákonný důvod viz III./1.) prostřednictvím internetového formuláře na webu www.TelevizniCentrum.cz. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.