1. Udělujete tímto souhlas společnosti Terasat CZ s.r.o., se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice IČ: 24149845, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39117 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- emailová adresa
- titul, jméno, příjmení
- telefon
- v případě registrace na PO: název, IČO, DIČ
- adresa instalace / trvalá / poštovní

2. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření objednávky u poskytovatele služeb a následného uzavření smlouvy na poskytování služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 měsíce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti obchod@televiznicentrum.cz nebo Terasat CZ s.r.o., Hradecká 103, Opatovice n. Labem 53345

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel eshopu Evici webdesign s.r.o. (údaje jsou šifrovány a ukládány na vývojářských serverech v kancelářích v Ostravě a u společnosti Linode, LLC - Frankfurt DE)
b. Příslušný poskytovatel služby, na kterého je objednávka provedena (freeSAT - UPC DTH, Flix TV s.r.o., Digi CZ s.r.o.)
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.