Upozornění:
Nevztahuje se na služby freeSAT / Digi TV, pouze na nakoupené zboží v našem eshopu.
Reklamace zařízení / služeb:
freeSAT na tel.: 222 999 900, Digi TV na tel.: 533 427 533

POZOR! NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY OD 30.10.2017:
Terasat CZ s.r.o., Televizní Centrum - reklamace, Hradecká 103, 533 45  Opatovice nad Labem
Zboží nezasílejte na dobírku a na adresu sídla firmy, pouze na výše uvedenou provozovnu.

REKLAMACE:

Zboží zašlete na výše uvedenou adresu. Pokud se jedná např. o vadnou komponentu v satelitním kompletu, není nutné zasílat kompletní balení. Přiložte kopii faktury a reklamační list (naleznete na této stránce v sekci "ke stažení"), případně průvodní dopis s popisem závady. Pokud nemáte doklad, uveďte nám jakýkoliv údaj, který identifikuje nákup u nás (jméno, číslo obj., email s potvrzením). Doklady stačí doručit elektronicky na náš email. Reklamaci se snažíme vyřešit v co nejkratším termínu. Před odesláním doporučujeme kontaktovat nás předem telefonicky (778 708 856) nebo emailem na obchod@televiznicentrum.cz, závada se nemusí vyskytovat v zakoupeném produktu (může být chyba např. v nastavení) - vyhnete se neuznání reklamace. Lhůta pro reklamaci se počítá dnem přijetí. Reklamační řád je k dispozici níže v sekci "ke stažení". Před reklamací doporučujeme provést zálohu, pokud máte v přístroji důležité nastavení či seřazený přehled programů atp. Za ztrátu dat neručíme, přístroj se např. po aktualizaci FW či výměně základní desky uvádí do továrního nastavení.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE ČTRNÁCTIDENNÍ LHŮTĚ:

Zboží zašlete na výše uvedenou adresu. Doporučuje se vracet v původním originálním obalu - nepoškozené a kompletní. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis (nebo formulář pro odstoupení od smlouvy - naleznete na této stránce v sekci "ke stažení"), ve kterém uveďte způsob vrácení financí - převodem nebo složenkou. V případě převodu doplňte číslo účtu, u složenky adresu pro vrácení financí (vracení financí probíhá do 14-ti dnů od fyzického přijetí a kontrole zboží). Poštovné a balné od Kupujícího k Prodávajícímu jde k tíži kupujícího. K tíži kupujícího jdou také náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet kupujícího nebo náklady za poukázání částky složenkou na adresu kupujícího.  Dle zákona má Prodávající nárok na úhradu nezbytných nákladů na uvedení vráceného zboží do původního stavu, které mohou být započteny oproti částce, kterou jsme povinni kupujícímu vrátit (obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má TelevizniCentrum.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží). Doporučujeme před testem zboží nesundávat ochranné fólie a původní obaly nevyhazovat. Pokud jste k objednávce obdrželi dárek, vztahují se na něj tyto podmínky. Jestliže nám výpověď smlouvy zasíláte předem na email a následně až zboží, je nutné, aby byl v emailu přesně specifikován variabilní symbol faktury, číslo objednávky, nebo jakékoliv informace identifikující objednávku. Vše musí být doručeno na email obchod@televiznicentrum.cz.

VÝMĚNA ZBOŽÍ:

Zboží musí být nepoškozené, kompletní a v původním obalu. Pokud zboží zasíláte, přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ve kterém specifikujete výměnu (za jaké zboží, případně kam zaslat). V případě, že Vámi vybrané zboží je v nižší cenové hodnotě, uveďte i číslo účtu pro vrácení přeplatku. Pokud je vybrané zboží ve vyšší cenové hodnotě, bude tato cena účtována formou dobírky nebo doplatek převodem na účet předem. Poštovné a balné od Kupujícího k Prodávajícímu jde k tíži kupujícího. K tíži kupujícího jdou také náklady za bezhotovostní převod částky na bankovní účet kupujícího nebo náklady za poukázání částky na adresu kupujícího. V případě výměny zboží za jiné je účtováno poštovné a balné dle standardního ceníku uvedeného v sekci "Doprava". Pokud jste k objednávce obdrželi dárek, vztahují se na něj tyto podmínky. Dle zákona má Prodávající nárok na úhradu nezbytných nákladů na uvedení vráceného zboží do původního stavu, které mohou být započteny oproti částce, kterou jsme povinni kupujícímu vrátit.

Potřebujete zásilku odeslat z libovolné adresy a nechcete nikam chodit?

Můžete využít službu zaslat.cz, balík u Vás kurýr vyzvedne a předá k doručení. Vše jednoduše, přehledně, rychle! Možné využít i aplikaci pro mobilní telefony (Android / iOS).

Zaslat.cz


DŮLEŽITÉ INFORMACE - PO ODESLÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI

Pokud máte problém s dodaným zbožím, něco Vám nefunguje, nebo Vám něco v zásilce chybí, neprodleně nás prosím kontaktujte, vše s Vámi rádi vyřešíme k oboustranné spokojenosti.

Při převzetí zásilky od přepravce se přesvědčte, zda není zboží mechanicky poškozeno a zda odpovídá Vaší objednávce. V případě, že zjistíte mechanické poškození zásilky nebo další nesrovnalosti, sepište s řidičem reklamační protokol a nechte si ho řidičem potvrdit. Pokud dopravce nebude mít prostor čekat, až zboží překontrolujete, napište prosím do přepravního listu, že bylo převzato s výhradou - např. mechanické poškození obalu. Případné poškození zásilky způsobené přepravou je nutné reklamovat v okamžiku převzetí přímo u dopravce - na pozdější reklamace nelze brát zřetel (netýká se záručních vad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta).

Jestliže zjistíte poškození zboží uvnitř zásilky (přestože je zásilka zvenčí neporušená), obratem nás kontaktujte telefonem nebo emailem ideálně s fotografií poškození. Pokud nám poškození nenahlásíte nejdéle následující pracovní den, bude považováno za nepoškozené a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ke stažení